KESKIAASIANKOIRAT

Omissa jalostusvalinnoissani painotan erityisesti eläinvahdille sopivaa luonnetta ja terveyttä. Näyttelyt ja tittelit eivät siis ole minulle ollenkaan tärkeä kriteeri keskiaasiankoirien kohdalla, vaan etusijalla on nimenomaan työkäyttö rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen perustuen ja pentueita suunnittelenkin ensisijaisesti omaan käyttöön lampaiden turvaksi.

Mikäli olet kiinnostunut hankkimaan keskiaasiankoiran meiltä, tulee sinulla olla sille työtä joko eläinten parissa tai aluevartijana sekä riittävän korkealla ja kestävällä aidalla aidattu alue, jossa keskiaasiankoira voi tehdä työtään.

Rodun historiasta, luonteesta ja terveydestä

Keskiaasiankoira on yksi vanhimmista koiraroduista, alkukantainen laumanvartijarotu Venäjältä. Rotu kehittyi luonnollisen valinnan kautta yli neljän tuhannen vuoden aikana hyvin laajalla alueella. Keskiaasiankoiraa käytettiin pääasiassa karjan, karavaanien ja omistajansa asumuksen suojelijana, rotu on ollut myös ankaran luonnonvalinnan kohteena. Vaativa elinympäristö ja jatkuva taistelu petoeläimiä vastaan ovat jättäneet jälkensä sekä rodun ulkomuotoon että luonteeseen; muovanneet siitä vahvan, pelottoman ja voimiaan säästävän.

Alkuperäisillä asuinalueillaan rotua käytettiin pääasiassa suojelemaan karjalaumoja petoeläimiltä sekä myös vartiokoirana. Rodun määrätietoinen jalostustyö aloitettiin Neuvostoliitossa 1930-luvulla.

Luonteeltaan keskiaasiankoira on itsevarma, tasapainoinen, rauhallinen sekä ylpeä ja itsenäinen. Koiran tulee olla hyvin rohkea, erittäin toimintakykyinen ja kestävä, sillä on luontainen taipumus alueensa vartiointiin. Pelottomuus suuria petoeläimiä kohtaan on sille tyypillinen ominaisuus. Rodulle on myös ominaista vahtia paljon, joten keskiaasiankoiraa hankkiessa on syytä ottaa huomioon sen alkuperäinen käyttötarkoitus, jonka vuoksi keskiaasiankoira ei sovellu kerrostaloon tai rivitaloon eikä edes taajamaan. Keskiaasiankoira on parhaimmillaan itsenäinen ja voimakkaasti vartioiva koira, jolla tulee kuitenkin olla korkea reagointikynnys. Toimiessaan rodunomaisesti keskiaasiankoiran vartiointivietti voimistuu omalla reviirillään ja koira reagoi nopeasti.

Keskiaasiankoirat ovat hyvin älykkäitä koiria eikä niitä tulisi koskaan yrittää hallita pakotteilla tai fyysisellä voimalla, sillä lopputulos on yleensä toivotusta päinvastainen. Rotua pidetään vaikeasti motivoitavana ja siten haasteellisena kouluttaa, koska miellyttämishalua sillä ei juuri ole. Se on sisäsyntyisesti varautunut kaikkea vierasta ja uhkaavaa kohtaan, minkä vuoksi sosiaalistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Keskiaasiankoiraa rotuna yleisesti vaivaavat suuren kokonsa vuoksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet eli lonkka- ja kyynärniveldysplasia, joskus myös spondyloosi ja ristisideongelmat. Näiden lisäksi rodussa esiintyy jonkin verran myös vatsalaukunkiertymää, sydänvikaa ja luomien virheasentoja.